GWO BTT mechaniczne

GWO BTT moduł mechaniczny

Basic Technical Training

Mechanical

Global Wind Organisation Basic Technical Training Standard składa się z trzech modułów i dodatkowego modułu instalacyjnego, który może zostać wdrożony po uzyskaniu certyfikatu w module mechanicznym.

Standardowy moduł mechaniczny GWO BTT został zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić pracę technikom turbin wiatrowych i aby byli w stanie:

  • Wyjaśnij główne elementy, systemy mechaniczne i podstawowe zasady działania turbin wiatrowych.
  • Wyjaśnić ryzyko i zagrożenia związane z mechaniką.
  • Udowodnić rozumienie zasad połączeń śrubowych i spawanych oraz ich kontroli.
  • Wykazać się praktycznymi umiejętnościami w zakresie używania narzędzi pomiarowych.
  • Zaprezentować prawidłowe stosowanie hydraulicznych narzędzi do dokręcania i napinania.
  • Wyjaśnić zasady działania przekładni.
  • Wyjaśnić działanie układów hamulcowych i zademonstrować sposób ich kontroli.
  • Wyjaśnić działanie układu chłodzenia i zademonstrować sposób jego kontroli.
  • Wyjaśnić działanie układu smarowania i zademonstrować sposób jego kontroli.